Totalentreprenad, felsökning av vattenläcka, grävning, rörarbeten, reparation av två gårdsaltaner, snickeri, plåtarbeten, installation av elslingor f. snösmältning samt avtal om snöskottning (Södermalm)

”Briljant kan ta helhetsansvar. Det är en styrka.”

Intervju med Per Böttiger, ordförande i styrelsen för Brf Kattryggen 21| Södermalm, STHLM

Hur började uppdraget hos er?
– Med ett mysterium. Det kom in vatten i en av våra lägenheter, men vi hittade ingen skada i rören. Och efter några veckor upphörde läckan av sig själv. Sen året därpå inträffade samma sak. Till slut anade vi att det berodde på snösmältning, och dålig avrinning.

Vad gjorde ni då?
– Ja, vi blev ju tvungna att åtgärda, så vi sökte efter byggfirmor. Dels via vår egen brf-organisation, dels på nätet. Tre stycken begärde vi anbud från.

Vad hände sen?
– Jag blev uppringd nästan omgående av Janne på Briljant Bygg som ville komma och titta för att kunna bedöma saken. Han och hans kollega Ronny dök upp efter bara någon timme, så det var nästan som en jourutryckning. De kunde direkt peka ut orsaker och föreslå lösningar, på ett positivt och informativt sätt som kändes bra för mig som ordförande.

Vad berodde läckan på?
– Troligen var det avrinningen från våra två gårdsaltaner, där det var tunna rör som inte höll tätt när flödet och trycket ökade. Men sen tätade killarna också alla skarvar och genomföringar i plåttaket, som var enkelfalsat. Efter det så har vi sluppit läckage.

Men valde ni Briljant Bygg bara för att de svarade så snabbt?
– Nej, nej, tre anbudsgivare var här och tittade och diskuterade lösningar med oss. Vi behövde ju renovera båda gårdsaltanerna, ordna modern avrinning och dessutom avtala om snöskottning, vilket inte hade funnits tidigare.

Hur valde ni firma?
– Briljant låg i mitten av de tre anbuden i totalpris, men jag tyckte att vissa delar av deras offert var dyra. Då kunde vi förhandla på ett seriöst sätt. Lite ge och ta från båda håll. Den dyraste firman ville inte förhandla alls. Absolut viktigast var ändå helhetsgreppet, att Briljant kunde lägga grävning, vvs, snickeri, plåtjobb, elslingor och även snöskottning i samma avtal.

Hur upplevde du arbetet?
– Allt flöt på utan väntetider. Det var alltid nån som svarade i telefon, Janne eller Ronny. Och det var alltid raka besked och tydliga förklaringar. När de själva upptäckte ett enklare sätt att dra det nya avloppet, sänkte de spontant priset. En sån byggfirma får man fullt förtroende för.

Hände något oväntat?
– Ja, det uppdagades en annan sak, en amatörmässig konstruktion som vi i styrelsen inte kände till. Janne dokumenterade allt detta med bilder och byggtekniska kommentarer som blev till stor hjälp för oss senare.En seriös leverantör och långsiktiga avtal är vinnande koncept! Tack Per, vi ses när snön kommer fallande!

Förebilder, innan arbetet inleds

Pågående arbete

Resultatbilder, efter utfört arbete